Galaktisen nykyiset resurssitarpeet ja mekaniikat huomioon ottaen ammateiksi sopisivat lähinnä kaivosmies, rakentaja tai arkkitehti sekä viljelijä. Rakentajan voisi ehkä jakaa esimerkiksi asema-, alus- ja elektroniikkainsinöörin ammateiksi, mutta en tiedä, kuinka mielekäs tai toimiva tällainen ratkaisu olisi. Toki nykyisellä palvelimella voi ryhtyä myös esimerkiksi kirjailijaksi, mutta tällaisten ammattien kysyntä ja mahdollisuudet tulevat aina olemaan marginaalisia.

Uusia töitä ei voi luoda tyhjästä, vaan niiden mahdollistamiseksi pitäisi keksiä uusia kiinnostavia ja monimuotoisia pelimekaniikkoja. Esimerkiksi kaikkivaltiaan replikaattorin voisi osittain korvata muilla toiminnoilla, kuten Aurinkomaassa on tehty esimerkiksi seppäilyn, sahaamisen, leipomisen ja myllyn käytön suhteen. En tosin tiedä, miten tämä käytännössä toimisi. Itse kaihtaisin järjestelyä, jossa vain tietyn ammatin omaava pelaaja pystyisi replikoimaan tiettyä esinettä. Sen sijaan esineen tuottamisen pitäisi olla niin aikaavievää tai ehkä harjoittelua vaativaa, että sen nojalla olisi perusteltua luoda uusi ammatti. Siinä, että kuka tahansa pystyy hetkessä replikoimaan lähes mitä tahansa esineitä, ei ole menetetyn roolipelillisen potentiaalin vuoksi järkeä.

Toinen työn lähde on hallinto. Omasta näkökulmastani olennaisin kysymys palvelimen tulevaisuuden kannalta on, ruvetaanko sen yhteiskuntaa kehittämään vahvan keskushallinnon (Galaktisen Imperiumin) vai hajanaisten pelaajajohtoisten ryhmittymien pohjalle, jolloin Imperiumi tarjoaisi vain raamit ryhmien väliselle kanssakäymiselle. (Ensimmäinen tapaus olisi luultavasti toimivampi ja yksinkertaisempi toteuttaa, jälkimmäinen kenties roolipelillisesti kiinnostavampi.) Niiden hajanaisten tietojen perusteella, mitä olen palvelimen loresta ja kehityssuunnasta pystynyt keräämään, alkuperäiset suunnitelmat kallistuivat todennäköisesti jälkimmäiselle suunnalle.

Itse olen aina nähnyt, että palvelimen kartta on jokin valtavan Galaktisen Imperiumin mitättömistä reuna-alueista. Imperiumi pitää yllä järjestystä Yhteisrauhan julistuksen muodossa, joka saattaa olla sama asia kuin palvelimen säännöt. Tähän viittaa erityisesti Imperiumin kuvaus wikissä: "[S]otilaallisesti vahva imperiumi hallitsee nimellisesti kaikki alueita ja valvoo konflikteja. - - Imperiumin hallussa oleva ylivoimainen teknologia - - on pakottanut muut jaostot alistumaan yhteisrauhaan." Yhteisrauhan asettamien raamien ohella jaostot ovat kuitenkin vapaita toimimaan itsenäisesti ja vaikkapa ryhtymään sotaan keskenään. Tämän näkemyksen mukaan Galaktinen Imperiumi olisi yhtä kuin palvelimen ylläpito, ja jaostot olisivat koko Imperiumin kannalta mitättömiä paikallisia ryhmittymiä, jotka ovat olemassa, koska niillä ei ole loren kannalta merkittävää valtaa tai resursseja eikä Imperiumi ei näe niistä olevan mitään harmia. Olemassaolevat tiedot ovat kuitenkin vähäisiä ja saattavat viitata myös siihen, että myös jaostot olisivat vahvoja, galaksin laajuisia toimijoita. Mutta miten Galaktinen Imperiumi olisi siinä tapauksessa pystynyt alistamaan ne hallintaansa, ja miksi se toisaalta antaa niiden olla olemassa?

Ongelmaksi muodostuu mielestäni se, että uskomani mukaan alkuperäisistä jaostoista vain Tähtiliitto ja Avaruusmerirosvojen koalitio, jos nekään, pystyisivät ottamaan vastaan huomattavia määriä pelaajia ja toimimaan tasavertaisina ja mielekkäinä roolipelillisinä toimijoina. Varsinkin Teknoharmadan ihmetyttää minua, sillä ottaen huomioon, että kukaan pelaajista ei tietääkseni ole yhteisen kollektiivitietoisuuden ja tekoälyn hallitsema kyborgi, siihen liittyminen ei voisi olla mahdollista. Miksi se sitten liitetään muiden jaostojen joukkoon wikin listassa? (Entä jos teknoharmadan koostuisi käytännössä erilaisia bionisista hirviöistä, joiden valtaamia avaruusasemia kartalla olisi? Näille avaruusasemille voisi sitten mennä taistelemaan mobien kanssa ja löytämään arvokkaita esineitä.)

Uusia jaostoja tulisi perustaa ja niistä pitäisi tehdä mahdollisuuksien mukaan myös kiinnostavia. (Mitä eroa on tällä hetkellä esimerkiksi Tähtiliitolla ja pelaajien perustamalla Galaktisten avaruuslennostojen liitolla?) Minkäänlaista Aurinkomaan läänien tapaista alueellista identiteettiä on kuitenkin hankala luoda, kun asteroidikenttiä erottaa ulkonäöltä lähinnä vain jään määrä. Miten uudet jaostot voisivat näin ollen erota toisistaan ja mistä ne voisivat ammentaa uniikkeja ominaisuuksia? Jos jaostot eroavat lähinnä sisäisen hierarkian perusteella, kuinka monta erilaista kiinnostavaa ja keskenään erilaista, mutta samalla toimivaa hierarkiaa on mahdollista luoda samasta pelaaja-aineksesta?

Toinen ongelma: miten jaostojen välistä valtatasapainoa tai niiden omia uniikkeja identiteettejä voidaan ylläpitää, jos niitä johtavat pelaajat? Mikä estää Avaruusmerirosvojen koalitiota tuhoamasta Tähtiliittoa sodassa ikuisiksi ajoiksi tai sen jäseniä äänestämästä, että koalitio hylkää merirosvouksen ja ryhtyy sen sijaan valvomaan lakia ja yksityisiä omistusoikeuksia läpi galaksin? Eräs vaihtoehto olisi, että jaostoa eivät roolipelillisesti johtaisi palvelimen pelaajat, vaan jotkin palvelimen kartan ulkopuoliset kaukaiset hallintoelimet, mikä käytännössä tarkoittaisi, että ylläpito nimittäisi jaostojen johtajat ja antaisi heille ohjeita niiden toimintaan liittyen. Toisaalta nykyiset "alkuperäiset jaostot" voitaisiin hylätä kokonaan ja antaa pelaajien muodostaa ryhmiä täysin itse.

Jos kuitenkin palataan viimein asiaan, niin vahva keskushallinto mahdollistaisi esimerkiksi vartijoiden ammattikunnan synnyn. Lisäksi sille voisi antaa monia muita toimintoja, esimerkiksi keskuspankin ja köyhäinhoidon. Itse pitäisin kuitenkin enemmän systeemistä, jossa mahdollisimman suuri osa toiminnoista, esimerkiksi pankkipalvelut, olisivat jokaisen jaoston itsensä johdettavissa niin, että jaostoilla voisi olla vaikkapa omat valuuttansa / pankkijärjestelmänsä ja rahapolitiikkansa. Vaihtoehtoisesti toiminnot jaettaisiin jaostojen kesken, jolloin esim. Tähtiliitto saisi yksinoikeuden painaa rahaa, mutta en pidä tästä ajatuksesta, sillä se tuhoaisi jaostojen välisen valtatasapainon ja esimerkiksi sodankäynnin mahdollisuudet. Joka tapauksessa hallinnon luominen, oli se sitten keskushallinto tai eri jaostojen hajanaiset hallinnot, mahdollistaisi monien ammattien synnyn.

Vielä yksi varsin merkityksetön huomio, joka on joka tapauksessa kalvanut mieltäni jo monta vuotta. Kuten jokainen varmasti tietää, suomen kielessä ammattisanat kirjoitetaan muiden yleisnimien tavoin pienellä alkukirjaimella. Isojen alkukirjaimien käyttäminen /ammatit-komennon yhteydessä on perusteltua, mutta lauseen keskellä tulisi puhua Lääninherrojen, Kaivosmiesten ja Lainsuojattomien sijaan lääninherroista, kaivosmiehistä ja lainsuojattomista.

Ja koska en jaksa käsitellä tässä kaikkea, vielä joitakin kysymyksiä mietittäväksi: Miten yhteiskunta saataisiin toimimaan ja pelaaminen mielekkääksi vaihtelevan pelaajamäärän kanssa, kun joskus viikon aikana palvelimella ei käy kukaan, ja toisaalta joskus siellä voi olla kolmekymmentäkin pelaajaa samaan aikaan? Pitäisikö jaostojen hallinnollinen rakenne ja hierarkia määrätä ylhäältä käsin vai pitäisikö pelaajat saada luomaan omat systeeminsä? Millaista auktoriteettia ja sääntöjä jaostoilla olisi ja miten ne voisivat valvoa niiden toteutumista? Mikä suojaa yksittäistä pelaajaa tai ryhmää mielivaltaiselta varastamiselta, tappamiselta ja muilta hänen toimintaansa merkittävästi haittaavilta teoilta, jotka eivät kuulu sääntöihin? (Edellinen kysymys on olennainen, vaikka pelaaja kuuluisi jaostoon ja erityisesti, jos hän ei kuulu.) Pitäisikö asemien seinistä läpi menemisen olla kiellettyä? Jos ei, miten siltä pystyisi suojautumaan? Kenellä on oikeus takavarikoida epäaktiivisten pelaajien omistamat tai pelaajien hylkäämät tavarat, alukset ja asemat? Jos ne ovat vapaata riistaa, pitäisikö niiden oikeudenmukaisesta jakamisesta huolehtia jotenkin? Ja jos pelaajat pystyvät suojaamaan ominaisuuttaan ja rakennelmiaan jotenkin, miten nämä tavarat voisi takavarikoida tai miten hylätyistä arkuista, aluksista tai rakennelmista voisi päästä eroon? Miten tällä hetkellä äärimmäisen tylsästä, keskenään samankaltaisten asteroidikenttien täyttämästä galaksista saataisiin kiinnostavampi? Millaisia salaisuuksia Galaktisen maailmassa voisi olla?

Lopuksi yleinen kommentti: Palvelimen loren, yhteiskunnan ja perustavanlaatuistenkin toimintojen ollessa vielä kehitysvaiheessaan kannattaa tietysti ottaa ideoita Aurinkomaasta ja muiltakin vastaavilta palvelimilta sekä muista peleistä ja teoksista. (Itse minulla on kokemusta lähinnä Aurinkomaasta, ja tämä viesti on kirjoitettu sen kokemuksen perusteella.) Minua harmittaisi kuitenkin, jos Galaktisen yhteiskunnasta tulisi vain Aurinkomaan toisinto sillä erotuksella, että se sijoittuu avaruuteen ja sillä on käytössään futuristista teknologiaa. Toivoisin, että palvelimelle luotaisiin omanlaisensa miljöön ja tekniikan lisäksi myös omanlaisensa hierarkia ja omanlaiset edellytykset roolipelilliseen kanssakäymiseen.

Tällä hetkellä Galaktinen on kuin hiekkalaatikko, ja kun on kokenut sen monet kiistämättä äärimmäisen hienot ominaisuudet, ei pelaamisessa ole enää ideaa, toisin kuin esimerkiksi Aurinkomaassa. Pitkälläkin aikavälillä kiinnostavan, Aurinkomaan tapaisen, mutta siitä eroavan roolipelillisen ympäristön luominen on luultavasti valtava haaste. Onnea siihen.

En tosiaan tiedä palvelimen kehitysideoista paljon mitään, ja saattaa olla, että ylläpidolla on aina ollut aivan omat ideansa, jotka käyvät perustavanlaatuisesti omiani vastaan. Hyvä niinkin, jos niillä saadaan toimiva ja mielenkiintoinen palvelin. En myöskään tiedä, tuliko tässä viestissä sanottua mitään järkevää tai huomioimisenarvoista, sillä kirjoitin lähinnä vain, mitä sekavaan mieleeni juolahti (toki olen miettinyt näitä asioita aikaisemminkin). Pahoittelen, jos viestini pitkittyi ja meni ohi aiheen. Toivomani mukaan palvelimen tulevaisuudesta herää aktiivinen ja hedelmällinen keskustelu.